Заблуда је да су даровита деца привилегована. Даровитост је обично прикривена и неостварена. Ни због чега не губимо толико као због сталних настојања да се даровити "упросече".