Онлајн обуке за децу. 

Креативна математика за даровиту децу је интерактивни програм додатне образовне подршке деци која воле математичке изазове.