Школа одговорног родитељства "Одрасталица"

Да ли су комфор и безбрижно детињство све што је деци потребно за добар развој? Не, ни близу! Као што је за физички развој неопходно кретање, тако је за ментални развој потребно је да се плански приступи стимулацији интелектуалног, емоционалног и социјалног развоја. Програм Школа одговорног родитељства "Одрасталица" је програм подршке у одрастању намењен родитељима који желе да својој деци пруже оптималне услове за интелетуални, емоционални и социјални развој.

Семинар: Рад са презаштићеном децом

"Предлажем да ова обука буде обавезна за младе наставнике, пре уласка у учионицу, мислим почетка рада са децом, јер заиста олакшава рад са децом уопште и родитељима. Сачуваће у доброј мери психичко здравље и презаштићене деце и наставника." "Веома радо бих упутила неке родитеље да прочитају ове ваше текстове и да поред нашег предавања на родитељском и они буду укључени у семинар. Можда да направите неку варијанту за њих. Мислим да би то било од велике помоћи. Ја бих то дала као задатак да неки родитељи морају да га заврше. Велики поздрав и велико хвала. Мени сте много помогли."

Даровитост и успех!

Да ли су сви интелигентни људи успешни? Не, интелигенција није гаранција успеха. Више информација обука: Даровито дете у разреду.

Уметност васпитања

Да ли је важније да деца стасају у добре ученике, или у добре људе? Зашто је васпитање све више уметност? Одговор потражите на обуци: Уметност васпитања.

Site announcements

Još nema tema za diskusiju na ovom forumu


Kursevi